Komputerowe Biuro Rachunkowe

 SYSTEM ZARZ??DZANIA SYMFONIA

Partner Sage Symfonia – dystrybucja oprogramowania

 • Symfonia® Premium: przyjazny i elastyczny system wspomagaj??cy zarz??dzanie o modu??owej budowie, przeznaczony dla ma??ych i ??rednich firm.
 • Symfonia® Start: ??atwy w obs??udze system
  w wersji jednostanowiskowej, przeznaczony dla ma??ych firm lub osób fizycznych prowadz??cych dzia??alno???? gospodarcz??.
 • Symfonia® Forte: rozwi??zanie klasy ERP, pozwalaj??ce na zarz??dzanie z??oşon?? organizacj??, elastyczne i ??atwe w dostosowaniu do indywidualnych potrzeb.
 SZKOLENIA
 
Kursy z zakresu obs??ugi Systemu Zarz??dzania Symfonia®:
 
 1. Symfonia® Kadry i P??ace
 2. Symfonia® FK (ksi??ga handlowa)
 3. Symfonia® Handel
 4. Symfonia® ??rodki Trwa??e
 5. Symfonia® Ma??a Ksi??gowo????
Kursy z zakresu obs??ugi kas rejestruj??cych (fiskalnych):
 
 1. Obs??uga kas fiskalnych
 2. Programowanie kas fiskalnych